firma roku 2019

Změna sídla firmy

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu sídla společnosti.

Nyní nás najdete na adrese J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín.

Zároveň bychom Vás rádi informovali o změně telefonního čísla. +420 576 510 015


Nástroje, zařízení i celé linky na vytlačování plastů

dodává firma COMPUPLAST s.r.o. svým zákazníkům v České republice tak i střední Evropě od začátku 90. let . Snažíme se maximálně přizpůsobovat přáním našich zákazníků.
Abychom se co nejvíce přizpůsobili trhu, navrhujeme naše nástroje a strojní zařízení již od roku 2002 ve 3D konstrukčním prostředí.
Pro simulování toku taveniny a optimalizaci tvaru dutin vytlačovacích hlav
používáme nejmodernější software Virtual Extrusion Laboratory - 3D FEM firmy COMPUPLAST International.

Více ...


O FIRMĚ

About Us Základy firmy COMPUPLAST s.r.o. sahají již do roku 1990. Konstruktéři tak mají téměř 25 let zkušeností s návrhy nástrojů a linek v oblasti vytlačovaní plastů. V průběhu let bylo vyrobeno velké množství vytlačovacích hlav, ať již pro běžné aplikace, či pro velmi speciální účely. Již od roku 2002 navrhujeme v 3D grafickém prostředí Solid Edge jehož součástí jsou i moduly pro pevnostní, tepelné a reologické výpočty na bázi metody konečných prvků. Tyto podpůrné prostředky nám pomáhají řešit i velmi složité případy a to velmi rychle a efektivně.

VYTLAČOVACÍ NÁSTROJE

VYTLAČOVACÍ NÁSTROJE

měkké profily
tvrdé profily
koextrudované profily
trubky a hadičky
ploché fólie a desky

Více ...


VYTLAČOVACÍ LINKY

VYTLAČOVACÍ LINKY

Linky na trubky a hadičky
 • návrh trubkových vytlačovacích hlav jak jednovrstvých s možností koextruze tak i vícevrstvých ...
 • Linky na fólie a desky
 • návrh plochých hlav jak pro monoextruzi tak i pro koextruzi s feedblockem ...
 • Linky na profily
 • návrh vytlačovacích hlav a kalibrů pro vytlačování profilů s možností koextruze ...
 • Více ...


  PORADENSTVÍ

  Naši pracovníci v průběhu let shromáždili množství technologických zkušeností v tomto oboru a jsou tedy schopni poradit při řešení řady problémů. Můžeme Vám rovněž poradit při výběru vhodných partnerů, vhodného zařízení či zakoupení takového zařízení zprostředkovat.

  Kromě vlastních produktů dodáváme stroje a zařízení od zahraničních výrobců v oblasti zpracování plastů (laboratorní zařízení od firmy Labtech Engineering) a termální čistící systémy pro čištění kovových součástí od polymerních materiálů (SCHWING Technologies GmbH). Vždy se jedná se o kvalitní a prověřené výrobce jak z Evropy, tak i z východní Asie či USA. To umožňuje našim zákazníkům např. objednat a mít garantovanou celou vytlačovací linku jedním generálním dodavatelem, bez starostí o dovoz, příp. celní deklarace, dopravu, instalaci a uvedení linky do provozu. V neposlední řadě to zjednodušuje komunikaci našich zákazníků v mateřském jazyce.

  Od roku 2009 jsme členem Plastikářského klastru, který sdružuje nejvýznamnější firmy plastikářského průmyslu nejen Zlínského kraje.

  ZASTOUPENÍ

  Labtech Engineering Co., Ltd. - laboratorní linky a zařízení pro plastikářský průmysl.

  Oficiální zastoupení v zemích:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2012
  Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko: od roku 2015

  SCHWING Technologies GmbH - termální čistící pece pro odstranění organických materiálů z kovových dílů. Vhodné pro všechny zpracovatele plastikářského průmyslu.

  Oficiální zastoupení:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2015
  GMA MACHINERY ENTERPRISE Co. Ltd. - ploché vytlačovací hlavy na fólie a desky až do šíře 6m, Feed Blocky na koextruzi, zubová čerpadla a filtry taveniny.

  Oficiální zastoupení:
  Česká republika a Slovensko: od roku 2017